OTKLJUČAJ SVOJ POTENCIJAL

Nekoliko je različitih testova razvijeno u svijetu za potrebe provjere funkcionalnosti pokreta, a jedan od trenutno najrasprostranjenijih u profesionalnom sportu, naročito u SAD, jeste FMS test ili Procjena funkcionalne mobilnosti.


Procjena funkcionalne mobilnosti (Functional Movement Screen – FMS) je „alat“ od ukupno 7 testova, koji se koristi da bi se utvrdilo postojanje ograničenja ili asimetrija u 7 osnovnih pokreta, fundamentalnih za kvalitetno kretanje osoba. Ovi pokreti su dizajnirani tako da omoguće uvid u funkcionisanje lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta dovodeći osobu u specifične pozicije prilikom kojih se kod osobe primjećuju nedostaci u pokretu, ukoliko osoba nema odgovarajući nivo mobilnosti i stabilnosti. Iako osobe mogu biti vrhunski sportisti, primjećeno je da te osobe imaju ograničenja u fundamentalnim pokretima. Takav nedostatak vodi u kompenzacijske pokrete koji dovode do loše biomehanike, zbog čega se osoba brže umara, teže oporavlja, i konstantno povećava rizik od povrede.

Adnan Maljević, Mr. Sci., FMS Certificirani ekspert

Almir Maljević, Dr. Sci., FMS Certificirani ekspert

Jedan od najboljih načina da se razumije hijerarhija razvoja pojedinih segmenata važnih za zdrav način vježbanja, kako u rekreaciji, tako i u profesionalnom sportu, je tzv. piramida funkcionalnosti:

U zavisnosti od sporta ili oblika rekreacije kojom se bavi, mi nastojimo kod osobe razviti specifične vještine (tehniku trčanja/joggiranja, dribling, skok ili preciznost šuta u košarci, fudbalu ili rukometu, preciznost servisa u tenisu, okret ili zaveslaj u plivanju, itd.). Pretpostavka za razvoj i unaprjeđenje navedenih vještina je adekvatno razvijena brzina, snaga, eksplozivnost, izdržljivost, kordinacija... Temelj, osnova za ove motoričke sposobnosti je funkcionalan pokret. 


Problemi u svakodnevnom životu nastaju onda kada uprkos nedostacima u funkcionisanju tijela (asimetrija i disfunkcionalnosti) u jednostavnim kretnjama, započnemo sa intenzivnijim treninzima (trčanje ili vježbanje sa tegovima ili bez tegova). Problemi se ogledaju u tome što radom na unaprjeđenju motoričkih sposobnosti bez funkcionalnog pokreta mi zapravo dodajemo snagu, brzinu i eksplozivnost na nefukcionalne kretnje, a time značajno povećavamo rizik od povrede. Klasični primjeri takvih povreda su bolovi u vratnom dijelu kičme, gornjem, srednjem ili donjem dijelu leđa, bolovi u koljenima, ili stopalu. Također, često se uzrokuju povrede ramena, lakta, skočnog zgloba, meniskusa, križnih ligamenata, tzv. „prednje lože“ i „zadnje lože“. 


Pojednostavljeno, ukoliko osoba ima probleme sa nekim od standardnih, prirodnih, naizgled jednostavnih pokreta, standardne vježbe, od kojih očekujemo da nam bude bolje, mogu postati kontraproduktivne, odnosno imaju potencijal da nanesu više štete nego koristi. 


Iz svega rečenog proizilazi da je za unaprjeđenje sportskih vještina i motoričkih sposobnosti, tj. za zdrav način vježbanja i rekreacije, neophodno krenuti od provjere funkcionalnosti pokreta. Tek kada se utvrdi da je osnovni pokret dovoljno (ne nužno i apsolutno) funkcionalan, da prilikom kretnji ne postoje asimetrije i disfunkcionalnosti, moguće je planirati i programirati treninge koji neće štetiti našem zdravlju.

Testovi koji se u okviru FMS-a provode su: Test dubokog čučnja; Test prekoraka preko prepone; Test iskoraka; Test mobilnosti ramena; Test aktivnog podizanja ispružene noge; Test stabilnosti trupa; i Test rotacijske stabilnosti.

Unutar FMS-a postoji jasno definisana procedura i algoritam uz pomoć kojeg se interveniše sa ciljem korigovanja asimetrija i ograničenja koji su testovima ustanovljeni. Algoritam omogućuje identifikaciju problema i određivanje prioriteta za intervenciju (interpretacija). Određivanjem prioriteta stvaraju se pretpostavke za odabir seta korektivnih vježbi kojima će se ciljano rješavati problemi (intervencija).

FMS je danas neizbježan alat, tzv. „tajno oružje“ vrhunskih ličnih trenera i trenera za snagu i kondiciju. Koristi se ravnomjerno u profesionalnom sportu i rekreaciji (različiti oblici individualnog i grupnog vježbanja). Ravnomjerno ga koriste NBA timovi (košarka), NFL timovi (američki fudbal), NHL timovi (hokej), univerzitetski treneri za snagu i kondiciju, Navy SEAL (američka specijalna vojska), i mnogi drugi. Razloga je nekoliko, a najčešće citirani su slijedeći:

  • Omogućuje identifikaciju rizika za povrjeđivanje

  • Predstavlja sistematski pristup korektivnim strategijama identificiranih problema u prirodnim obrascima kretanja

  • Stvara pretpostavke za sistematski pristup treningu

  • Daje mogućnost višestrukog ponavljanja sa ciljem provjere napretka i redefiniranja treninga.