PFHSC je postao regionalni lider za funkcionalni trening isključivo na osnovu rezultata u radu. Bilo da se radi o vrhunskim sportskim rezultatima, rehabilitaciji nakon operacije, uspostavi ili održavanju zdravih životnih navika, naš pristup je uvijek, i prema svima, isti. Saradnja sa klijentima započinje provođenjem dijagnostičkih procedura, na osnovu kojih se dobivaju osnovne informacije o trenutnom stanju, sposobnostima i mogućnostima klijenta. Na osnovu takvih ulaznih parametara, pravimo plan i programe treninga, na osnovu kojih je potpuno realno očekivati ostvarenje zajednički definisanih ciljeva, bez opasnosti za zdravlje klijenta.

Funkcionalnost kretanja (Functional Movement)


Snaga (Strength)


Izdržljivost – Aerobni kapacitet (Aerobic fitness/capacity)


Brzina (Speed)


Eksplozivnost (eksplozivna snaga)