ZDRAVLJE. 

(I TAČKA)

OTKLJUČAJ SVOJ POTENCIJAL

adidas.png
 

naši programi

Naši programi su zasnovani na pristupu vodećih eksperata za zdrav način treniranja i unaprjeđenja sportskih performansi u SAD-u. Tu, prije svega, treba pomenuti Mike Boyle-a (MBSC) i Gray Cook-a (FMS), koji su imali najveći utjecaj na promjenu našeg pogleda na trening uopšte. Radi se o sveobuhvatnom pristupu trenažnom procesu, koji kombinuje najnovija dostignuća nauke sa potrebama klijenata i sporta. Iako se radi o pristupu koji počiva na nekoliko ključnih principa, koji jednako važe za sportiste i nesportiste (rekreativce ili pacijente), specifične potrebe sportista i nesportista utiču da njihovi programi, u određenoj mjeri, budu različiti. Stoga i razlikujemo tri pristupa.

 

naši klijenti

Pogledajte na

našim profilima

  • PFHSC
  • White Instagram Icon
 
PFHSC

Bulevar Meše Selimovića bb

(Sport klub VISTAFON

+387 62 692 016

info@pro-fit.ba

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon
Gdje smo