Snaga predstavlja vašu sposobnost da obavljate rad (neki posao) uprkos fizičkom opterećenju. Razvoj snage, koja je direktno povezana sa opštim zdravstvenim stanjem osobe (uključujući i proces oporavka nakon operacije/povrede), kao i sa vrhunskim rezultatima u sportu, podrazumijeva rad sa različitim vrstama opterećenja. Nakon što smo korektivnim treningom uspostavili optimalnu funkcionalnost tijela, različitim metodološkim postupcima testiramo vašu snagu. Osnovni cilj ovog testiranja jeste da utvrdimo koja su to opterećenja, koja, u datom trenutku, omogućavaju ostvarenje postavljenih ciljeva treninga, bez rizika za vaše zdravlje. Metodološki postupci koji se ovdje primjenjuju zavise od vaše sposobnosti, vježbačkog iskustva, trenutnog zdravstvenog stanja i ciljeva. Najčešće uključuju testiranje anaerobnih kapaciteta (Wingate test) kod sportista, 1RM test kod opšte populacije i izokinetička testiranja kod oporavka od povrede u postoperativnoj sportskoj rehabilitaciji.

Funkcionalnost kretanja (Functional Movement)


Izdržljivost – Aerobni kapacitet (Aerobic fitness/capacity)


Brzina (Speed)


Eksplozivnost (eksplozivna snaga)